Maten en gewichten

Hongarije maakt gebruik van het Metrieke-stelsel, dat sinds 1876 verplicht is.

Het systeem vóór het metrische systeem was het oude Wenen-systeem.