Kranten Hongarije

Onder het communistische bewind werd de Hongaarse pers – ongeveer 30 dagbladen en 1500 tijdschriften – strikt gecontroleerd, maar na de jaren zestig werd het de minst ingeperkte binnen het Sovjetblok. In 1988 werd de drukcensuur meer ontspannen en vervolgens binnen twee jaar volledig geëlimineerd. In de eerste helft van de jaren negentig nam het aantal kranten toe, terwijl hun totale oplage daalde. Als voorbeeld, de oplage van het populairste dagblad van het land, de Népszabadság (“Vrijheid van het volk”), daalde van 700.000 tot ongeveer 200.000 aan het begin van de 21e eeuw. Er was een vergelijkbare daling in de toonaangevende liberale uitgave Magyar Nemzet (“Hongaarse Natie”). 

De belangrijkste weekbladen zijn de Szabad Föld (“Vrije Aarde”), Magyar Nők Lapja (“Hongaars vrouwen journaal”) en Képes Úság (“Geïllustreerd Nieuws”).

Van de meer dan dertig dagbladen die tegenwoodig nog werden uitgegeven, worden er zes in Boedapest uitgegeven. De belangrijkste zijn de Magyar Nemzet (De Hongaarse natie), Népszabadság (De vrijheid van het volk, voorheen het orgaan van de communistische partij) en Népszava (De stem van het volk, de krant van de vakbonden).

KR = Krant; TD = Tijdschrift; IN = Internet; W = Wekelijks; hu = Hongaars; en = Engels; du = Duits.

 1. TD 168 Óra (Boedapest) hu W
 2. KR Balaton Zeitung   du
 3. TD Central Europe Review en W
 4. TD Figyelö hu W
 5. TD Magyar Demokrata (Boedapest) hu W
 6. KR Magyar Hirlap (Hu)
 7. AG MTI – Magyar Távirati Iroda hu en
 8. KR Napi Gazdaság (Boedapest) hu
 9. KR Népszabadság hu
 10. KR Népszava (Boedapest) hu
 11. KR Neue Zeitung   du
 12. KR Pester Lloyd  du
 13. KR Világgazdaság hu
 14. KR Boedapester Zeitung  du

Pagina met bijdragen van: Jos Ector Roald W.P. Steur.