Herdenking van de Hongaarse Revolutie en Vrijheidsstrijd op 23 oktober j.l. in de Kloosterkerk te Den Haag

== Ingezonden bericht ===

L.S.,

De herdenking van het 60-ste jubileum van de Hongaarse Revolutie en Vrijheidsstrijd op 23 oktober j.l. in de Kloosterkerk te Den Haag was mooi en waardig. Deze dag – de dag van het uitbreken van de revolutie in 1956- zal ongetwijfeld voor een ieder, die daaraan heeft deelgenomen, onvergetelijk blijven. Met naar schatting 600 man kwamen wij bijeen uit alle delen van het land. Vele Nederlandse vrienden en familieleden waren ook aanwezig als leden van één grote familie.

Traditiegetrouw ving de herdenking aan met een oecumenische kerkdienst met eucharistie en heilig avondmaal, waarin Pater Péter Mustó SJ en Ds Márta Tüski zijn voorgegaan, met aan de orgel Barnabás Hegyi.

Om 14.30 begon de herdenking zelf onder leiding van Ákos Urbán, voorzitter van de Hongaarse Federatie in Nederland.

De Hongaarse Verzetsvlag, die in 1956 door de Hongaarse vluchtelingen aan H.M. Koningin Juliana werd overhandigd, werd vervolgens door een vlaggenwacht van Hongaarse padvinders/scouts in Nederland opgesteld. Deze vlag wordt in het Koninklijk Huisarchief te Den Haag bewaard, waar de Kroon van het Koninkrijk der Nederlanden wordt bewaard. Nergens ter wereld wordt er een Hongaarse verzetsvlag uit 1956 op dezelfde plaats bewaard als de kostbaarste constitutionele kleinoden van het land, alleen in Nederland.

Na het uitsteken van de vlag werden  door de aanwezigen de Hongaarse en Nederlandse volksliederen gezongen.

Van Nederlandse zijde waren als eregasten aanwezig Bert Koenders, minister van buitenlandse zaken, Piet Hein Donner, vice-president van de Raad van State, Jozias van Aertsen, burgemeester van Den Haag, voorts Klaas Tigelaar, burgemeester van de gemeente Leidschendam-Voorburg samen met Frans Rozenberg, wethouder. (Leidschendam-Voorburg heeft in oktober 2016 een tentoonstelling over de Hongaarse Revolutie en Vrijheidsstrijd georganiseerd.)  Van Hongaarse zijde was aanwezig Árpád János Potápi staatssecretaris voor zaken betreffende Hongaren in het buitenland, András Kocsis, ambassadeur van Hongarije, Zoltán Kádár chef van het kabinet van de staatssecretaris, alsmede de leden van de ambassade.

Na de ‘Opening’ door de heer Ákos Urbán,  de ‘Welkomstgroet’ door de heer András Kocsis,  ‘Een Nederlandse Groet’ door de heer Bert Koenders,  ‘Een Hongaarse Groet’ door de heer Árpád János Potápi werd ‘Een stem van de vluchteling’ door de heer Dzsingisz Gábor, voorzitter ‘Vluchtelingen Organisaties Nederland’(VON), oud-staatssecretaris Landbouw, Natuurbeheer en Visserij, zelf een vluchteling uit 1956, voorgedragen.

Ter herinnering aan deze dag bood Staatssecretaris Potápi aan de Hongaarse Federatie in Nederland een oorkonde en een medaille aan en overhandigde deze aan de voorzitter Ákos Urbán.

Het programma bestond verder uit Hongaarse muziek: Valentina Tóth (piano), Éva Szalai (piano), Katalin Kovács en Gábor Bálint (zang), het Hongaarse Koor van Amsterdam o.l.v. Orsolya Burján en het Haags Hongaars Koor en Orkest o.l.v. Barnabás Hegyi (muzikale leiding Katalin Kovács). Zsuzsa Hoeks-Györky droeg het gedicht van Sándor Márai ‘Engel uit de hemel’ voor .

Aan het einde van het programma werd de Verzetsvlag door de vlaggenwacht van de padvinders/scouts  weggedragen.

De herdenking werd afgesloten met een ontvangst aan de aanwezigen aangeboden door de Hongaarse ambassade en het bestuur van de Hongaarse Federatie in Nederland in de kerk, waar de bezoekers nog lang bijeen zijn gebleven. Deze bijeenkomsten bieden immers de  gelegenheid om oude vriendschappen te versterken en nieuwe te helpen tot stand te brengen. De sfeer van deze middag  heeft ongetwijfeld bijgedragen tot het realiseren van goede persoonlijke contacten. Wij hopen, dat de jaarlijkse  – en vijfjaarlijkse – herdenking van de Hongaarse Revolutie en Vrijheidsstrijd ook in de toekomst als een levende traditie zal voortleven onder Hongaren in Nederland en Nederlanders, die de historische banden met Hongaren koesteren en bewaren. Wij mogen de helden nimmer aan de vergetelheid overleveren

Het was voor ons hartverwarmend te ervaren, dat vele Hongaren en Nederlanders aan onze uitnodiging gevolg hebben gegeven en naar de Kloosterkerk in Den Haag zijn gekomen. Wij zeggen hartelijk dank aan al diegenen, die aan de voorbereiding van deze dag op allerlei terreinen met grote toewijding vrijwillig hebben meegewerkt. Wij danken ook degenen, die speciaal voor deze bijzondere gelegenheid onze Federatie financieel hebben gesteund.

BESTUUR STICHTING HONGAARSE FEDERATIE IN NEDERLAND

Meer informatie over de revolutie en de opstand van 1956 vindt  op onze website.

 

DIT KAN U OOK INTERESSEREN:
Share

Hongaars Galabal in Brussel op 4 februari 2017; reserveer uw agenda!

Het Hongaars Galabal is een van de meest prestigieuze sociale evenementen in Brussel. Het wil de aanwezigen niet alleen kwaliteitsvol entertainment, maar ook een aangenaam kader bieden om belangrijke contacten te leggen en te onderhouden. Het is een galabal om van te genieten – en om gezien te worden.

Al bijna 20 jaar lang brengt het bal de ruim 500 gasten in aanraking met de Hongaarse cultuur, muziek, dans, gastronomische geneugten en tradities. De jaarlijkse Brusselse baltraditie werd opgestart door de ‘Association of Hungarians in Belgium’.

Omdat het een liefdadigheidsevent betreft, gaat de winst van het bal naar kansarmen en gehandicapten in België en Hongarije. Dankzij de vrijgevigheid van de sponsors en de gasten kon er in 2012 alleen al meer dan 5.000 euro geschonken worden aan liefdadigheidsinstellingen.

Het 2017 Hongaars Galabal in Brussel is op 4 februari 2017. Reserveer dit vast in uw agenda.

Meer informatie over het Hongaars Galabal

 

Share

Herdenkingsbijeenkomst 60 ste jubileum Hongaarse revolutie

—ingezonden mededeling —

zondag, 23 oktober 2016, Den Haag

Traditiegetrouw herdenken wij 23 oktober 1956, de dag, waarop Hongaren hun liefde voor vrijheid en rechtvaardigheid hebben gedemonstreerd door met wapens in de hand op te staan tegen de onderdrukking door de toenmalige Sovjetunie. Deze hoop werd toen niet vervuld, maar de Hongaarse Revolutie en Vrijheidsstrijd heeft wereldwijd als een soort ontsteking gewerkt voor de vrijheidswil van mensen met het gevolg van de terugval van het communisme in de wereld en het afbreken van het Ijzeren Gordijn. Vele tienduizenden hebben hun leven en vrijheid voor de vrijheid geofferd en 200.000 Hongaren ontvluchtten hun vaderland. Hiervan nam Nederland 5000 man op. De vluchtelingen hebben aan H.M. Koningin Juliana een verzetsvlag aangeboden, die in het Koninklijk Huisarchief te Den Haag wordt bewaard.

In de Hongaarse Revolutie en Vrijheidsstrijd herkende Nederland zijn eigen lot in de Tweede Wereldoorlog. Het Voormalig Verzet Nederland had de leiding in de opvang der vluchtelingen. Nederland is in 16de eeuw zelf uit en door vrijheidsstrijd ontstaan. HET SLEUTELWOORD VAN DE NEDERLANDSE  ZOWEL ALS VAN DE HONGAARSE GESCHIEDENIS IS: VRIJHEID! In dit verband beschouwd, is het symbolisch dat het Ijzeren Gordijn in 1989 aan de grens tussen Oostenrijk en Hongarije door Hongaren werd doorbroken.

UITNODIGING
 DE HONGAARSE FEDERATIE IN NEDERLAND
nodigt belangstellenden uit tot het bijwonen van een
FEESTELIJKE BIJEENKOMST TER GELEGENHEID VAN HET
60ste JUBILEUM VAN DE
HONGAARSE REVOLUTIE EN VRIJHEIDSSTRIJD IN 1956

Tijdstip:                                Zondag, 23 oktober 2016
Plaats:                                   Kloosterkerk, Lange Voorhout 4, 2514 ED Den Haag

Programma:
12.00 uur                            Oecumenische kerkdienst met Eucharistie en Heilig Avondmaal
Pater Péter Mustó  S.J. en Ds Márta Tüski
Orgel: Barnabás Hegyi

14.30 uur                              Herdenkingsbijeenkomst
Aan het begin van de bijeenkomst zal de Hongaarse Verzetsvlag bewaard in het Koninklijk Huisarchief te Den Haag door Hongaarse padvinders in Nederland  worden opgesteld.
Tijdens de bijeenkomst zal voor kinderen een programma worden georganiseerd.

De toegang is vrij.

Gaarne nodigen wij U, Uw gezinsleden, vrienden en alle belangstellenden uit deze bijeenkomst bij te wonen.

Bestuur Stichting Hongaarse Federatie in Nederland.

PROGRAMMA

Opening  Ákos Urbán

Voorzitter Hongaarse Federatie in Nederland
De Hongaarse verzetsvlag 1956 wordt binnengedragen
Hongaarse en Nederlandse volksliederen

Welkom  András Kocsis

Ambassadeur van Hongarije in Nederland

György Ligeti Arc-en-cie,  Valentina Tóth, piano
Béla Bartók, Dansen uit Csík

Een Nederlandse Groet                   Bert Koenders

Minister van Buitenlandse Zaken van Nederland

Zoltán Kodály, Aan de Hongaren      Hongaarse Koor Amsterdam
Zoltán Kodály Lied aan koning St. Stefanus          o.l.v. Orsolya Burján
József  Karai Een nieuw ‘regős’-lied
Zoltán Kodály Avondlied

Een Hongaarse Groet                      Árpád János Potápi
Staatssecretaris van Nationale Politiek van Hongarije

Zoltán Kodály                                                        Gábor Bálint, zang
János Háry, Lied van een cavallerist                  Éva Szalai, piano
Ferenc Erkel
Bán Bánk, Mijn vaderland, mijn ‘alles’

Een stem van de vluchteling            Dzsingisz Gábor,
Voorzitter ’Vluchtelingen Organisaties Nederland’ (VON),  Oud staatssecretaris Landbouw Natuurbeheer en Visserij

Sándor Márai                                                        Zsuzsa Hoeks Györky
Engel uit de hemel

György Selmeczi Millenium Ode                         Haags Hongaars Koor en Orchest
o.l.v. Barnabás Hegyi

Musicale leiding Katalin Kovács

De verzetsvlag wordt weggedragen

Sluiting                                              Ákos Urbán

NA DE AFLOOP VAN DE FEESTELIJKE BIJEENKOMST WORDT DOOR  DE AMBASSADE VAN HONGARIJE EN HET BESTUUR VAN DE STICHTING HONGAARSE FEDERATIE IN NEDERLAND EEN RECEPTIE AANGEBODEN.

Tijdstip: Zondag, 23 oktober 2016; AANVANG 12:00 UUR of14:30 UUR.
Plaats: Kloosterkerk, Lange Voorhout 4, 2514 ED Den Haag

Share

Reclassering Nederland zoekt vrijwilligers in Hongarije

Bureau Buitenland van Reclassering Nederland zoekt Nederlandstalige vrijwilligers die bereid zijn om regelmatig Nederlandse gedetineerden in Hongarije te bezoeken.

Houdt u van vrijwilligerswerk dat uitdagend en boeiend is en u tevens een kijkje geeft in een heel andere wereld dan u gewend bent? Dan is deze oproep van Bureau Buitenland u op het lijf geschreven.

———————–

Wie zoeken wij?

Mensen met een behoorlijke portie gezond “Hollands” verstand.
Mensen die met beide benen op de grond staan.
Mensen die tegen een stootje kunnen, geduld kunnen opbrengen en goed kunnen luisteren.
Mensen die goed kunnen samenwerken met de reclassering en de officiële vertegenwoordiging en daaraan verslag willen doen van de bezoeken.
Mensen die beschikken over een portie humor en relativeringsvermogen.
Mensen die bereid zijn de vrijwilligersbijeenkomsten te bezoeken.
Mensen die woonachtig zijn op maximaal 150 km van een gevangenis waar Nederlanders gevangen zitten.
Mensen die kennis hebben van de lokale landstaal.

Wat willen wij?

Reclassering Nederland wil een bijdrage leveren aan vermindering van recidive.

Voorbereiding op terugkeer in de samenleving begint in de gevangenis.

Bureau Buitenland van Reclassering Nederland richt zich speciaal op de Nederlanders en medelanders in gevangenissen in het buitenland.

Met begeleiding in de buitenlandse gevangenis willen wij:

het inzicht van mensen in hun eigen omstandigheden, kennis en kunnen, vergroten
met de bedoeling hen zelfredzamer en met een lager recidiverisico terug te laten keren in de Nederlandse samenleving.
Daarvoor onderhouden wij contact met zo veel mogelijk Nederlandse gedetineerden in den vreemde. Dat kunnen we natuurlijk niet alleen!

Wie helpen ons daarbij?

Over de hele wereld beschikt het bureau momenteel over bijna 300 vrijwilligers in 46 landen. Een keer per 4 à 8 weken bezoeken zij Nederlandse gedetineerden. Dat gebeurt om het contact met deze gedetineerden te onderhouden en om reclasseringsbegeleiding vorm te geven.

Onze reclasseringsvrijwilligers zijn daarbij onmisbaar! Zij zijn ‘de uitgestoken handen, de oren en de ogen’ van Bureau Buitenland en onderhouden, namens het bureau, het contact met de gedetineerden.

Wat bieden wij?

De vrijwilligers worden door de medewerkers van Bureau Buitenland in hun werk ondersteund.

Voor een goede onkostenvergoeding en verzekering is natuurlijk ook gezorgd.

Meerdere keren per jaar wordt een digitale nieuwsbrief, waar tal van relevante wetenswaardigheden in staan, naar de vrijwilligers gestuurd. Ook krijgen vrijwilligers de toegang tot het extranet van Bureau Buitenland waarin veel interessante en relevante informatie te vinden is. In de praktijk werkt de vrijwilliger samen met de Nederlandse Ambassade in Hongarije.

Bent u diegene die wij zoeken en durft u het aan? Neem dan contact op met:

Michelle Pape, regiocoördinator van Bureau Buitenland in Utrecht, tel. 0031-88-8042045 , of via

e-mail: m.pape@reclassering.nl.

Of met: Jose van der Wal, e-mail: bdp-ca@minbuza.nl

Share

Informatieve bijeenkomst Nederlandse ambassade in Pécs

Scheltema Gajus, de Nederlandse ambassadeur in Hongarije

Scheltema Gajus, de Nederlandse ambassadeur in Hongarije

De Nederlandse ambassadeur in Hongarije, Gajus Scheltema, organiseert een informatieve bijeenkomst met de Nederlandse ambassade in Hongarije in het Csontváry Museum te Pécs. De ambassadeur en de ambassademedewerkers zullen u gedurende de dag vertellen over de dagelijkse werkzaamheden op de ambassade. Politieke zaken, economische relaties, de Nederlands-Hongaarse culturele manifestaties en consulaire aspecten zullen allemaal aan bod komen.

De bijeenkomst is er vooral op gericht om van Nederlanders die in Hongarije wonen te horen hoe het leven in Hongarije bevalt en waar die zoal tegen aan lopen. In een open discussie hoopt de Nederlandse ambassade met  hen te kunnen praten over de ervaringen en over wat zij van de ambassade kunnen verwachten.
Er zal ook een mogelijkheid worden geboden paspoorten of ID-kaarten aan te vragen. Indien u hier gebruik van wenst te maken, dient u een aparte e-mail te sturen naar bdp-ca@minbuza.nl zodat de ambassade uw aanvraag kunnen inplannen en u kunnen informeren over de vereiste documenten.
Ter afsluiting biedt de ambassade u graag een borrel aan!

Wanneer?
Zaterdag 5 november
Inloop: 13:30 – 14:00
Einde borrel: 18:30

Waar?
Csontváry Museum te Pécs, Janus Pannonius utca 11

De Nederlandse ambassade hoort graag vóór 1 november indien u aanwezig zult zijn. Stuur even een mailtje naar BDP-events@minbuza.nl

Share

Stedenband Franeker Sátoraljaújhely nog altijd springlevend

Plaatsnaambord Franeker met linksonder het stedebandbord Sátoraljaújhely Hongarije

Plaatsnaambord Franeker met linksonder het stedebandbord Sátoraljaújhely Hongarije

Veel stedenbanden leiden een slapend bestaan of sterven een stille dood. Maar Franeker en de Hongaarse stad Sátoraljaújhely nemen na hun 25-jarig jubileum nieuwe initiatieven om de band voort te zetten.

Deze zomer reisde een bus vol Franekers 1800 kilometer ver naar de noordoostgrens van Hongarije. Om te vieren dat er 25 jaar een stedenband is tussen de Academiestad en Sátoraljaújhely

Meer informatie bij de bron: Leeuwarder Courant. 

Share

Nederlandse toernee Palatca Village Band (Roemenië): 26 t/m 31 oktober 2016

MUZIEK EN DANS UIT TRANSSYLVANIË VEROVEREN DE WERELD

Stefan Puki (c) Bokkie Vink

Stefan Puki (c) Bokkie Vink

In 1992, drie jaar na de val van het IJzeren Gordijn, speelde het authentieke dorpsorkest Palatca Village Band uit Transsylvanië (Roemenië) voor het eerst in Nederland. Een TV-uitzending in het programma “Reiziger in Muziek” bracht veel Nederlanders in vervoering. Tijdens de concerten raakte het publiek in extase. 23 jaar later is het dorpsorkest nog steeds springlevend en geeft concerten over de hele wereld. De dorpsmuziek en -dans uit Palatca is populairder dan ooit en een nieuwe generatie virtuoze musici heeft inmiddels het stokje overgenomen.

De Palatca Village Band is een authentiek traditioneel dorpsorkest uit Transsylvanië, waar de tijd is blijven stilstaan en waar leden van enkele zigeunerfamilies al vele generaties het beroep van muzikant op hoog niveau beoefenen. Dankzij hen is de eeuwenoude muziek van het dorp en zijn regio bewaard gebleven. Met een onnavolgbare techniek, die op geen enkel conservatorium wordt onderwezen, hebben deze duivelskunstenaars jou binnen enkele seconden te pakken. De manier waarop het ensemble speelt is het best te vergelijken met een veer die steeds opnieuw tot het uiterste wordt gespannen en plotseling wordt losgelaten. Hun vitaliteit, temperament en bevlogenheid doen denken aan de Buena Vista Social Club, het Kočani Orkestar of Taraf de Haïdouks.

In Palatca wonen Hongaren, Roemenen en roma door elkaar en het orkest bedient elke bevolkingsgroep in gelijke mate. De dorpsmuziek van Palatca is overigens ondenkbaar zonder dans.  De csárdás is een wondermooie dans: elegant èn opzwepend. Bij Hongaren in de diaspora zijn de dansen uit Palatca zeer geliefd. Zij zullen zich beslist niet onbetuigd laten tijdens dit concerttoernee.

Sterzangeres is de jonge Hongaarse Bori Fekete. Opgegroeid in de volksmuziekscene zet zij de Palatca-traditie kracht bij met haar indringende stem. Dansvirtuoos Balázs Pillich en zijn partner maken ons duidelijk waarom de dansen van Palatca bovenin de Hongaarse top-5 staan.

Speellijst:

 • 26 okt.  21:00     Zaal 100              Amsterdam         zaal100@zaal100.nl
 • 27 okt.  21:00     Café Trianon      Nijmegen            hongaarsevolksmuziek@gmail.com
 • 28 okt.  20:15     Beauforthuis      Austerlitz             www.beauforthuis.nl
 • 29 okt.  19:30     De Schakel          Vleuten                www.tanchazutrecht.nl
 • 30 okt.  15:00     Het Pakhuys       Zutphen               www.pakhuys.net
 • 31 okt.  20:00     De Kleine Stal     Losdorp               dekleinestal@ziggo.nl

Behalve concerten geven de musici op 29 oktober workshops voor dansers, muzikanten en zangers. Een voorbereidende workshop voor muzikanten vindt plaats op 15 oktober.  Meer informatie over concerten en workshops is te vinden op: www.tanchaz.nl

 

Share

Elke woensdag en aanstaande zaterdag rommelmarkt met boekenmarkt in Kampen

De rommel-, meubel- en boekenmarkt van de Stichting Kontakt Kampen-Hongarije/Roemenië is elke woensdag van 16.00 – 20.00 uur geopend.

Zaterdag 8 oktober is de markt open van 10.00 – 12.00 uur.

Adres: Spoorkade 25 in IJsselmuiden. De opbrengst is bestemd voor kerkelijke en medische hulp in Hongarije en Roemenië. U kunt tijdens de woensdagopening ook spullen en kleding inleveren. Voor ophalen: 06 16 10 69 16. Bekijk onze website: www.kkhr.nl

Stichting Kontakt Kampen-Hongarije/Roemenië maandag 3 oktober 2016

Share

Expositie in Kampen, geinspireerd door Kékfestő Muzeum uit Pápa wordt op 8 oktober geopend

Kékblauw is de treffende titel van de expositie die Stichting Grafisch Atelier houdt naar aanleiding van het bezoek dat een groep Kamper kunstenaars in mei van dit jaar aan Kampens partnerstad Pápa in Hongarije bracht.

Kék is blauw in het Hongaars en verwijst naar de beroemde blauwe kleur die je in Pápa op kleden in allerlei patronen tegenkomt. Vandaag wordt die oude techniek van het “blauwdrukken” alleen nog beoefend in het Kékfestő Muzeum (Blauwververij Museum) in Pápa. In het museum zijn prachtige staaltjes van deze techniek te bewonderen.

De kunstenaars uit Kampen hebben met deze techniek kennisgemaakt en in …. [Lees verder bij de bron]

Grafisch Atelier aan de Hofstraat 78, Kampen. De expositie is van 8 oktober tot en met 29 oktober 2016.

Share

Herinneringsexpositie over de Hongaarse Opstand in de bibliotheek in Voorburg

Donderdag 13 oktober (17.00 uur) vind in de bibliotheek in Voorburg de opening van een herinneringsexpositie over de Hongaarse Opstand van 1956 plaats. De opening vindt plaats in aanwezigheid van de ambassadeur van Hongarije, de heer András Kocsis, en wethouder Frank Rozenberg.

De tentoonstelling herdenkt dat 60 jaar geleden de Hongaarse Opstand uitbrak. Een vreedzame betoging leidde tot een inval van troepen van het Warschaupact. Meer dan 200.000 Hongaren sloegen op de vlucht. Zij verspreidden zich over Europa. Een deel van deze vluchtelingen vond onderdak in Nederland.

De tentoonstelling, waarin u beelden en informatie vindt over de opstand, duurt tot en met 3 november.

Meer informatie vindt u op de website van de lokale omroep Midvliet.

Share

Veel vacatures in Hongarije

Het nijpend tekort aan werkkrachten in Hongarije heeft een nieuw hoogtepunt bereikt. Om openstaande vacatures te vullen is McDonald’s creatief uit de hoek moeten komen: nieuwe werknemers kunnen er een gratis woning krijgen.

Hongarije is niet het enige land met een nijpend tekort aan werknemers; heel wat landen in de regio hebben te maken met een verouderde bevolking, terwijl jonge inwoners besluiten om hun geluk te zoeken in West-Europa. Meer informatie: Retail totaal

Share

Concert met onstuimige Hongaarse muziek, zang en dans door Hajnali-Hungary & Karpaten Ensemble

 • Wanneer: donderdag 8 september
 • Hoe laat: 20:00 uur
 • Waar: Huis van Puck, Arnhem
 • Entree: € 10,-
 • Info: http://www.huisvanpuck.nl/event/wereldmuziekconcert-hajnali-hungary/

Achtergrond: www.speelman.nl/Hajnali

Op donderdag 8 september geeft Hajnaili-Hungary een Hongaars concert in Het Huis van Puck (in de voormalige Menno van Coehoorn Kazerne) in Arnhem. In een wervelende show met muziek, zang en dans wordt het publiek meegenomen naar het land van paarden, poesta en pálinka, eindeloze boerenbruiloften, grenzeloze dansfeesten en nachtelijke klaagzangen.

Het orkest Hajnali-Hungary speelt en zingt levende volksmuziek van het platteland van Hongarije en de Hongaars sprekende gebieden daaromheen, zoals Transsylvanië en Slowakije. Vaak zijn het eeuwenoude liederen, met aangrijpende teksten. Het culturele erfgoed van de Hongaren is een vat boordevol emoties, met grote contrasten: van zware melancholie tot uitbundig feestgedruis. Men gooit zijn verdriet in de klaagliederen en stampt het eruit in de snelle dansen.

Twee dansparen van het Karpaten Ensemble demonstreren enkele prachtige en spectaculaire Hongaarse dansen in originele kostuums. Na afloop nodigen zij de gasten uit op de dansvloer.

De muzikanten van Hajnali zijn rechtstreekse leerlingen van de roma-muzikanten uit Transsylvanië. Daarmee hebben ze uit de eerste hand de ambachtelijke techniek, de vurigheid en passie van de zigeuners meegekregen. De groep gaat voor het aardse, het trotse, en voor de ongelofelijke schoonheid van de oude Hongaarse liederen, rijkelijk versierd door de viool. Hajnali is een vaste waarde in het maandelijkse Hongaarse Danshuis in Utrecht.

Bijzonderheden

Donderdag 8 september, 20:00 uur.
Huis van Puck. Kazerneplein 6-2, 6822 ET Arnhem. (voormalig: Klarendalseweg 193). (Navigatie: Verlengde Hoflaan t.o. nr. 123, Arnhem)
Entree: € 10,-. Er kan niet gereserveerd worden.
Meer info:

 1. http://www.huisvanpuck.nl/event/wereldmuziekconcert-hajnali-hungary/
 2. www.speelman.nl/Hajnali
 3. www.tanchaz.nl
 4. https://www.facebook.com/HuisvPuck

 

Share

Tien Hongaarse bedrijven geselecteerd als “Meest inspirerend voor Europa”

Tien Hongaarse bedrijven werden geselecteerd als dele van de 1000 meest inspirerende van Europa. Dit kwam naar voren in de eerste editie van de London Stock Exchange Group’s (LSEG) “1,000 Companies to Inspire Europe”.

De tien bedrijven zijn: Carboferr Zrt., Colas Hungária, Euro One Számítástechnikai, Ferrogép Zrt., Geohidroterv, Hunland Hongarije, Innocore Vision, Keviép, MPF Industry Group en NISZ.

Bron en meer infomatie op Budapest Business Journal

Share

Park and Party Run onderweg naar Hongarije

De tweede Park and Party Run is maandagochtend begonnen aan een bijzondere uitdaging. In vijf dagen tijd van Putten naar Hongarije in een oud barrel dat niet meer waard is dan duizend euro. Tijdens de rally doorkruisen de deelnemers acht landen. Elke dag wordt er zo’n 400 kilometer gereden.

Maandagochtend verschenen ruim 150 auto’s aan de start in Putten: van Oost-Duitse Trabantjes tot oude BMW’s. Er rijdt zelfs een pipowagen mee. Het gaat niet om de snelste tijd; de uitdaging is om met zo’n oude bak de finish te halen.

 

Tijdens de rally doorkruisen de deelnemers acht landen. Elke dag wordt er zo’n 400 kilometer gereden.

Bron en meer informatie: Omroep Gelderland

Share

zondag 10 juli 2016, 12:56 uur Europa Estafette: Fietsen in Hongarije

Leuk nieuwsitem van de NOS. Europa is in crisis maar terwijl de politici er maar al te vaak een rommeltje van maken creëren burgers hun eigen kleine oplossingen voor grote problemen. Het bedrijf Cargonómia in Budapest is alvast begonnen met een nieuwe economie die niet is gebaseerd op groei maar op krimp. Verslaggever Edwin Koopman fietste mee en maakte bijgaand verslag

Share

Lange files aan grensovergangen tussen Hongarije en Oostenrijk

Er staan al een paar dagen lange files aan de grensovergangen tussen Hongarije en Oostenrijk, door Oostenrijkse grenscontroles.

Sinds eind vorig jaar voert Oostenrijk aan verschillende grenzen controles uit, als gevolg van de vluchtelingencrisis. Hongarije noemt die controles illegaal, omdat ze binnen het Schengengebied plaatsvinden.

Uit eigen ervaring melden we dat reizen via Slowakije, en dan naar Wenen twee weken geleden nog wel vlot verliep.

Share

Groeiende Aspergeteelt in Hongarije

De productie van Asperges in Hongarije blijft groeien.

Hoewel het asperge seizoen in Hongarije dit jaar langzaam op gang komt door de koele weersomstandigheden, groeit de vraag in Hongarije naar asperges van eigen bodem.

In Hongarije loopt het aspergeseizoen van de begin mei tot begin juni. Er worden zowel witte als groene asperges geteeld.

In 2014 werd in Hongarije asperges gekweekt op 1.200 hectare land. Anno 2016 gebeurd dat op 1.400 hectare. De groei van de sector is eveneens te danken aan het feit dat de vraag naar asperges internationaal nog steeds toeneemt.Zo’n 80% van de Hongaarse asperges is bestemd voor de buitenlandse markt.

Share

30% van abrikozenoogst Hongarije vorstschade

Sommige telers hebben hun gehele oogst verloren, maar anderen waren in staat om hun oogst te beschermen door middel van speciale kaarsen. De bloeiperiode verliep tot op vorige week goed en alles leek erop dat dit een goed seizoen zou worden. Het koude weer heeft veel telers echter compleet verrast, omdat het weer zo laat in het seizoen normaal nooit zo koud is. Meer informatie

Share

Nagypalli Pince Galéria opent 15e tentoonstelling: “Muziek en Dans”

Op zondag 1 mei vindt de feestelijke opening van de Vijftiende tentoonstelling in de Nagypalli Pince Galéria plaats. Vanaf 15.00 uur bent U welkom om onder het genot van levende muziek alvast een blik op de tentoonstelling te werpen. Om 16.00 uur zal Grátz Erika, de burgemeester van Nagypall, de officiële opening verrichten. Andere sprekers zijn: Eddy Smid en Gyöngyi Derksen. De programmaonderdelen worden ingeleid door Klaudia Kacsor en waar nodig vertaald door András Csengő.

EDI 1176 tnDit jaar vindt de 15de tentoonstelling plaats, waarin nu aandacht aan ‘Muziek & Dans’ wordt besteed die in het Hongaarse leven zo’n belangrijke plaats innemen. We kijken terug op voorgaande tentoonstellingen en alle kunstenaars die daaraan hebben bijgedragen en het is alweer tien jaar geleden dat het boek over Nagypall Szemtôl szemben voor het eerst door ons werd gepresenteerd en waarvan u een aantal foto’s in het groot kunt aanschouwen. Er is ook een interview in het Schwabisch te zien door Frouke Schouwstra met één van de oudste bewoners in Nagypall uit die tijd : Ripszám János.

Bijzondere aandacht is er voor de betekenis van Szent Márton, die 1700 jaar geleden geboren werd in Savaria (het latere Szombathély) maar die uiteindelijk als Bisschop in Tours (toenmalige Gallië) is gestorven.

Een drankje en een hapje zullen ook weer ruimschoots deel uitmaken van deze feestelijke middag en natuurlijk zullen de vrouwen van Nagypall op de hof de inmiddels traditionele babgulyás serveren. Muziek van het huisorkest van de galerie: Üzenet a kertbôl, volksdans en muziek van de Zengôvárkony dansgroep en dans van de dansertjes van de Általános Iskola en de Ovoda in Nagypall. Gastmuzikanten: leden van de Pécvarádi Bigband, leden van de AKB en van de Békesbanda!

Nagypalli Pince Galéria

Openingstijden na 1 mei t/m 2 oktober: donderdag-vrijdag-zaterdag-zondag 14.00-17.00 u.

Nagypalli Pince Galéria

Nagypalli Pince Galéria

Nagypalli Pince Galéria opent 15e tentoonstelling: "Muziek en Dans".

Nagypalli Pince Galéria opent 15e tentoonstelling: “Muziek en Dans”.

Nagypalli Pince Galéria
Adres: 7731 Nagypall, Szabadság u. 38/b.
Telefoon: +36 72 466 367 / +36 30 577 177

Share

Grand Prix van Hongarije tot eind 2026 op F1-kalender

De Grand Prix van Hongarije op de Hungaroring maakt ook de komende jaren deel uit van de Formule 1-kalender. De Hongaarse minister Miklos Sesztak laat weten dat met Bernie Ecclestone een akkoord is bereikt over een nieuw contract, tot eind 2026. De race op de Hungaroring is sinds halverwege de jaren ’80 een klassieker op de kalender en is komende zomer toe aan alweer zijn 31ste editie. Lees verder

Share

Ook Afrojack op Sziget Festival 2016

De line-up van het Sziget Festival wordt langzaam maar zeker bekend. Nieuw op de poster zijn Die Antwoord, Afrojack, Skunk Anansie, Marky Ramone’s Blitzkrieg, DVBBS, Zedd, Troyboi en Carnage.

Eerder werden al Muse, Rihanna, Noel Gallagher, Sia, David Guetta, The Last Shadow Puppets, Bring Me The Horizon, Sigur Ros, M83, Bastille bekend gemaakt.

Share

Balaton Sound Festival 2016: van 6 tot 10 juli 2016

Vier dagen lang non-stop elektronische muziek aan de oevers van het Hongaarse Balatonmeer:
het Balaton Sound Festival in Zamárdi, Hongarije !

Overdag zijn de oevers van het Balatonmeer bij Zamardi een grote chill-zone van zonaanbidders, zwemmers en dobberende luchtbedden. In de middag beginnen de eerste optredens als een crescendo voor de komende nacht. Het is letterlijk een verschil van dag en nacht: de relaxte setting aan het meer ontpopt zich s ‘nachts namelijk in één groot partyterrein. Zomerse temperaturen, eettentjes, bars, podia en tenten op een paar passen afstand van het Balatonmeer maken Balaton Sound tot de ultieme relaxplek en partyspot in één.

Reserveer vast in je agenda het Balaton Sound Festival 2016 is van 6 tot 10 juli 2016.

Share

Sziget festival 2016: 10 tot en met 16 augustus

Al jaren trekken festivalgangers naar de Hongaarse hoofdstad Boedapest, waar zich midden in de Donau het Obuda-eiland bevindt waar het Sziget festival plaatsvindt.

Sziget is meer dan ‘alleen’ een muziekfestival. Waan je op het eiland in een wereld van theater, circus, kunst, cultuur, spiritualiteit en sport of schuif aan bij één van de talloze restaurantjes, barretjes of theehuizen. Ontdek nieuwe artiesten bij de World Music Stage, rave in het Colosseum, zon en zwem bij Sziget Beach of trouw in de enige echte Szigetkapel.

Sziget vindt dit jaar van 10 tot en met 16 augustus plaats. Reserveer alsvast in je agenda en wees op tijd met het boeken van tickets en hotels.

Share

Grootste petfood fabriek van Europa komt in Bük

Nestlé investeert meer dan 20 miljard HUF (zo’n 65 miljoen euro) in de fabriek in Bük, Hongarije. Daarmee wil het bedrijf de grootste en belangrijkste petfoodfabriek van Europa realiseren.

Veranderende markteisen zijn de belangrijkste reden voor de uitbreiding. De uitbreiding omvat onder meer twee nieuwe productielijnen, met vier vullers en een automatische verpakkingsunit. De uitbreiding moet eind 2017 gerealiseerd zijn. Lees verder>>

Share

Meer tol voor campers in Hongarije

Kampeerders die er met hun camper op uit gaan naar Hongarije moeten er rekening mee houden dat ze met ingang van het nieuwe seizoen meer geld kwijt zijn aan tol.

De tolheffing voor busjes en campers tot 3,5 ton is bijna verdubbeld. Tot nu toe betaalde u voor een 10 dagen vignet circa € 10 , nu betaalt u ongeveer € 18,70. Ook het maandtarief is flink verhoogd van circa € 15,50 naar € 30. De kosten van een jaarticket van € 135 zijn ongeveer gelijk gebleven.

Meer informatie: http://www.hongarijevakantieland.nl/thema-artikelen-over-hongarije/reizen-naar-en-in-hongarije/

Bron: Motorway.hu.

Share

WK Synchroonschaatsen in Boedapest

Onlangs werden de dames van Ice United uit Den Bosch Nederlands Kampioen Synchroon schaatsen op het NK in Den Haag.

Van 7 tot 9 april doen ze mee aan het WK Synchroonschaatsen in Boedapest. Het is voor het eerst in zes jaar dat er weer een Nederlandse ploeg meedoet aan het WK. In totaal doen 26 teams mee aan dit wereldkampioenschap.

Meer informatie op http://syswc2016budapest.hu/

Share

28 februari 2016 HungaroMania in Leuven (België)

Beste mijnheer, mevrouw

Graag willen wij u laten weten dat op zondag 28 februari 2016 in Leuven (België) HungaroMania zal plaatsvinden.

Op deze dag zullen de Hongaarse taal, de cultuur en het land in de kijker staan.
Verschillende activiteiten worden georganiseerd.

Meer informatie vindt u op onze website www.hungaromania.eu/nl
Inschrijven is ook mogelijk op onze website.

Ook wordt een minimarkt georganiseerd en zal een apart paneel met informatie over Hongarije aanwezig zijn.
Indien u dit wenst, kunt u een tafel verkrijgen op de minimarkt (kostprijs 75 euro) of ruimte op het paneel (kostprijs 30 euro voor een halve m²).

Noteer alvast de datum in uw agenda. Wij hopen u die dag te mogen begroeten!

Vriendelijke groeten

Hedwig Gerits (lesgever Hongaars)
Marc Vanden Bempt (Esperanto 3000 vzw)
Csonta István (Collegium Hungaricum)

Share

Jeno Buzansky, de laatste speler van de ‘Gouden’ nationale ploeg van Hongarije’, is overleden.

Jeno Buzansky, de laatste speler van de ‘Gouden’ nationale ploeg van Hongarije’, is overleden. Buzansky was nog de laatste speler van het ‘Gouden’ team die nog in leven was. Hij maakte deel uit van het ‘Gouden’ Hongarije dat in de jaren ’50 Olympisch kampioen werd en net geen wereldkampioen werd.

http://www.v-bal.nl/nieuws/274320/laatste-voetballer-gouden-hongarije-overleden.html

Zie ook Ons artikel over de gouden ploeg van Hongarije

Share

27 september Festival HongaRijn Wageningen: we vieren het tweejaarlijkse bezoek uit partnerstad Gödöllő

Op zaterdag 27 september kleurt Wageningen rood, wit en groen, in Festival HongaRijn in en om Theater Junushoff. Tijdens het tweejaarlijkse bezoek uit partnerstad Gödöllő organiseren de Stichting City of Cultures, Theater Junushoff, Stichting Stedenband en de gemeente Wageningen dan een Hongaars cultureel festival.

‘Een enthousiaste groep mensen werkt aan een prachtig programma,’ vertelt Masood Eslami, voorzitter van City of Cultures. ‘Er komen optredens van muziekgroepen uit Gödöllő, vrijgevochten zigeunermuziek van Parno Graszt en een sprookjesachtig poppentheater van Márta Horváth. En natuurlijk kan iedereen genieten van lekkere Hongaarse hapjes met wijn en pálinka.’

Vorig jaar organiseerde Eslami met een grote groep Wageningers het succesvolle internationale Festival City of Cultures. Kort daarna sloeg hij met Loek Buys van Theater Junushoff, Kees Beurmanjer van de Stichting Stedenband Wageningen Gödöllő en de gemeente Wageningen de handen ineen om een nieuw festival van de grond te trekken.

‘Wageningen wordt Hongarije in het klein,’ voorspelt hij. ‘We praten nu ook al met andere organisaties over ideeën om heel Wageningen in Hongaarse sfeer te brengen. We denken aan films, debatten, concerten en rood-wit-groene etalages.’

‘Met Festival HongaRijn zetten we de stedenband met Gödöllő weer stevig op de kaart,’ zegt Kees Beurmanjer van de Stichting Stedenband Wageningen Gödöllő. ‘Met het festival zamelen we ook geld in voor het verpleeghuis in die stad, het “Egyesített Szociális Intézményin”. De afgelopen jaren is daar veel opgeknapt met hulp uit Wageningen. Door Festival HongaRijn kunnen we daar met extra energie aan verder werken.’

Share

Opiniepeilers over verkiezingen Hongarije van morgen.

De extreem rechtse partij Jobbik kan bij de parlementsverkiezingen in Hongarije zondag rekenen op 20 procent van de stemmen. Dit voorspellen opiniepeilers. Jobbik is niet alleen fel nationalistisch en anti-Europees, maar uit ook antisemitische geluiden

Volgens deze zelfde opinipeiler is de gedoodverfde winnaar van de gang naar de stembus de rechtse, nationalistische Fidesz-partij van premier Viktor Orbán.

Lees verder op The post online

Share

Nieuwe wet in Hongarije verbiedt het zonder toestemming fotograferen van herkenbare personen .

Nieuwe wet aangenomen in Hongarije die het verbiedt om mensen herkenbaar op de foto te zetten zonder hun toestemming. Het gaat, voor de goede orde, om de openbare ruimte en niet om privé situaties.

Sinds 15 maart zal iedereen die foto’s maakt in Hongarije technisch de wet overtreden als iemand op de foto staat die daarvoor geen toestemming heeft gegeven.

In een nieuwe Hongaarse wet is het nemen van foto’s zonder toestemming verboden, indien mensen herkenbaar op de foto staan. Foto journalisten maken zich in een artikel in The Guardian zorgen over de mate waarin zij nog in staat zijn fotoreportages te maken.

Lees verder in een artikel van de Guardian.

Share

Ardagh Veenendaal verhuist productie van spuitbussen naar Hongarije.

Aluminium AerosolsDe aluminiumfabriek Ardagh in Veenendaal wil de logistieke organisatie veranderen om kosten te besparen en de concurrentie aan te kunnen.

Gevolg is dat een deel van de productie van spuitbussen naar Hongarije gaat verhuizen.

Meer informatie: http://www.rtvutrecht.nl/nieuws/1152798/ardagh-veenendaal-wil-tachtig-arbeidsplaatsen-naar-hongarije-verplaatsen.html

Share

Groot Hongaars carnavalsfeest in Bussum op 22 februari

Groot carnavalsfeest op zaterdag 22 februari van 18 tot 23:30 uur in Bussum (Esther de Boer van Rijklaan 24) georganiseerd door Hungaria, de Hongaarse winkel in Hilversum.

Kom in kostuum voor de lol of draag tenminste een accessoire. Met je kostuum zijn er ook prijzen te halen.

Entree: 10 euro. Kaarten alleen in voorverkoop op e-mail adres: hungariahilversum@gmail.hu of in de winkel (Koniginneweg 62,Hilversum).

Share

De Hongaarse forint klom na steunoperaties, maar staat opnieuw lager

De Hongaarse forint klom na steunoperaties, maar staat opnieuw lager. De markt vreest dat de Hongaarse munt, die het zwakst ten opzichte van de euro, dollar en Zwitserse frank staat, slachtoffer wordt van speculanten.

De forint-koers opende 4 februari vlak, won plots sterk maar zakte daarna weer onder het niveau van vorig jaar weg. Dit ondanks het positieve nieuws uit Hongarije: sterkste productiecijfers – voor nieuwe orders, volume, werkgelegenheid – sinds maart 2007. Lees verder

[tb_google_map]

Share

Hongaarse filmregisseur Miklos Jancso overleden

De Hongaarse filmregisseur Miklos Jancso is op 92-jarige leeftijd overleden. Dat heeft het Hongaarse persbureau MTI vrijdag gemeld onder aanhaling van de Hongaarse filmvereniging en regisseuse Marta Meszaros, de vroegere echtgenote van Jancso. Hij won in 1972 op het filmfestival van Cannes de prijs voor beste regisseur voor “Red Psalm” (“Még kér a nép”), een film over….Lees verder

Share

Tentoonstelling politieke affiches Hongarije 1989-1990 in Den Haag

Van woensdag 29 januari tot en met donderdag 6 februari 2014 is de tentoonstelling ‘Visegrad Karma’ met politieke affiches te zien in het Atrium Den Haag.

De tentoonstelling is een selectie van bekende politieke affiches uit o.a. Hongarije. Deze affiches hebben direct of indirect bijgedragen aan de vredige democratische verandering van 1989-1990. Lees meer

Share

Hongarije biedt voor het eerst in de UN excuses aan voor haar rol in de holocaust

UN ambassador Csaba Korosi said on Thursday. “In this form and on behalf of the Hungarian state, nobody had ever expressed in the UN the responsibility of the Hungarian state for (its role in) the Holocaust,”
Korosi said he’d express Hungary’s responsibility in connection with the Holocaust twice on Thursday to mark the 70th anniversary of the Holocaust. (Ynet) www.ynetnews.com

Share